Romana Měrková

Master's thesis

Optimalizace výrobního procesu prostřednictvím CPM

Optimalization of Production Process by CPM
Anotácia:
Práce se zabývá optimalizací výrobních procesů ve výrobním podniku. Popisuje nejčastěji používané metody pro optimalizaci výrobních procesů a způsoby jejich užití. Následně je prakticky použita metoda CPM pro analýzu dat o výrobním procesu v konkrétním podniku a k navržení nového, optimálnějšího výrobního procesu.
Abstract:
This thesis is concerned with optimalization of production processes in the factory. It describes the most commonly used methods for optimalization of production processes and ways for their usage. Afterwards CPM method is practically used for analysis of data about production process in a specific company and to propose new, more optimal production process.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedúci: Andrea Samolejová
  • Oponent: Martin Lampa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava