Bc. Tomáš Kozák

Master's thesis

Letecká služba Policie České republiky jako důležitý článek integrovaného záchranného systému České republiky

Czech Police Aviation Department as an important element of the Integrated Rescue System of the Czech Republic
Abstract:
Tato závěrečná práce je zaměřena na klíčový prvek integrovaného záchranného systému(běžně využívaná zkratka IZS), kterým je letecká služba Policie České republiky (běžně využívaná zkratka LS PČR). Ta slouží k mnoha úkolům a činnostem, v rámci kterých v součinnosti s dalšími články IZS, zachraňuje lidské životy, jejich zdraví, majetek. Působí také v dalších oblastech.Úkoly jsou děleny na dvě základní …more
Abstract:
The final work focuses on the key body of the Integrated Rescue Service which is the Police Aviation Department. The service serves a number of tasks and activities along with the other bodies of the IRS. It saves human lives, protects public health and property. The tasks of the Police Aviation Departmentare divided into two basic groups, tasks for the Police of the Czech Republic and the tasks for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní