Ing. Erika DABERGEROVÁ

Diplomová práce

Návrh čerpání prostředků ze zdrojů EU pro obec Pavlice na projekt vybudování autobusové zastávky

Project of using resources of EU funds for village Pavlice on project of bus stop building
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh financování vybudování autobusové zastávky a vypracování žádosti do Programu rozvoje venkova ČR. V teoretické části je popsána problematika týkající se obce, programového období 2007-2013. Podrobně je popsán Program rozvoje venkova ČR, do kterého budu vypracovávat žádost o poskytnutí dotace. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu obce a analýzu dosavadníhzo …více
Abstract:
The goal of my master thesis is proposal to finance a bus stop project and request elaboration for the development programme of countryside. In the theoretical part of my work I describe village points at issue, programme period 2007-2013. The development programme of countryside I describe in detail, because I elaborate grant a subsidy proposal. The practical part focus on analysis of current condition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8661

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DABERGEROVÁ, Erika. Návrh čerpání prostředků ze zdrojů EU pro obec Pavlice na projekt vybudování autobusové zastávky. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2038

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.