Olga Karasova

Diplomová práce

Analýza zaměstnávání cizinců z 3. zemí na území České republiky

Analyzing the Employment of the Foreigners from the Third Countries in the Territory of the Czech Republic
Anotace:
Počet cizinců v České republice v posledních letech neustále roste. Někteří hledí na tuto zkutečnost pozitivně a podporují cizince v jejich snaze se přizpůsobit českým realiím. Další vnímají přibývající počet cizinců spíše jako negativní jev, který se projevuje úbytkem pracovních míst, zvýšením kriminality apod. Téma pobytu cizinců na uzemí ČR je sporné a vyvolává rozsáhlé diskuze ve společnosti. Tato …více
Abstract:
The number of foreigners has been constantly growing lately in the Czech Republic. Some people find this fact as a positive one and support foreigners in their strive for adjusting to the Czech realities. Others take those foreigners rather negatively as such situation results in the decreasing number of workplaces, increase in criminal activity, etc. The topic of the residence of foreigners in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: Petra Horváthová
  • Oponent: Štěpánka Staňková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management