Bc. Ivanka Krejčí

Diplomová práce

Pohled na spolupráci školy a rodičů dětí s problémy chování a emocí z pozice pedagogů

Look at the cooperation of the school and parents of children with behavior problems and emotions from the teachers perspective
Anotace:
Diplomová práce na téma "Pohled na spolupráci školy a rodičů dětí s problémy chování a emocí z pozice pedagogů", je zaměřena na komunikaci mezi školou a rodiči žáků s problémy chování a emocí, tak jak je vnímána pedagogy. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zábývá rodinou jako primární socializační institucí, jejími druhy a výchovnými styly. Druhá kapitola je zaměřena na školu a …více
Abstract:
Diploma thesis on the topic "View of the cooperation of school and parents children with behavior problems and emotion from a position of educators", is aimed the communication between the school and parents of pupils with behaviour problems and emotions, as perceived by educators. The work is divided into two part. In the theoretical part deals with the family as the primary the socializing institutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta