Ing. Milan Fast

Bakalářská práce

Efektivní segmentace portfolia potenciálních zákazníků a souvislost s určenými cíli společnosti

Effective segmentation of potential client portfolios and the connection with specified company goals.
Anotace:
Práce se zabývá efektivní segmentací zákazníků. V teoretické části se práce zabývá segmentací, prostředím vnějším i vnitřním a také otázkami řízení vztahů se zákazníky. V aplikační části potom práce popisuje současný stav segmentace a řízení vztahu se zákazníky ve společnosti Good3F. Práce řeší nedostatky v závislosti na SWOT analýze a navrhuje nové řešení segmentace, přijímání požadavků zákazníka …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with effective segmentation of customers. In the theoretical part, the thesis describes the processes of segmentation, internal and external environments and customer relationship management issues. In its application part, the thesis characterizes current segmentation and customer relationship management in Good3F Company. The thesis tries to solve the problems originating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní