Kristýna HÝBLOVÁ

Bakalářská práce

Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě ve federálních volbách v roce 2011

The causes of the fall of The Liberal Party of Canada after the federal elections in 2011
Anotace:
Cílem práce je zjistit příčiny neúspěchu Liberální strany v Kanadě ve federálních volbách v roce 2011. První část je věnována Liberální straně a nejdůležitějším událostem, jako bylo propuknutí Sponzorského skandálu, který měl vliv na další neúspěchy Liberální strany ve federálních volbách. Druhá část práce se věnuje federálním volbám, výsledkům voleb a jsou zde zmíněny příčiny neúspěchu Liberální strany …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is analyse the causes of the fall of The Liberal Party in Canada in federal elections in 2011. In the first part is described Liberal Party and it's historical background such as Sponsorship Scandal, which had an impact on Liberal Party's success in federal elections. In the second part is analyzed federal elections in 2011, resultes and causes, why Liberal Party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÝBLOVÁ, Kristýna. Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě ve federálních volbách v roce 2011. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/