Bc. Veronika Konečná

Bakalářská práce

Zvuk jako nástroj pro konstrukci 3D prostoru ve virtuální realitě

Sound as a means of constructing 3D space in virtual reality
Anotace:
Práce si klade za cíl popsat principy konstrukce zvukového trojrozměrného prostoru ve virtuální realitě v závislosti na poznatcích z akustiky a psychoakustiky. Dále hledá odpověď na otázku, zda se v tvorbě prostorového zvuku pro virtuální realitu uplatňují zcela nové strategie, anebo jde o principy známé již z jiných médií, zejména se pak zaměřuji na srovnání s médiem počítačových 3D her.
Abstract:
This bachelor thesis aims to describe the principles of construction of the three-dimensional sound environment in virtual reality, based on the knowledge of acoustics and psychoacoustics. Its further goal is to answer the question of whether new strategies are applied in the creation of sound space for the medium of virtual reality, or whether these are principles already known from other media, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií