Dagmar HLADÍKOVÁ

Bakalářská práce

Hlas zpěváka, hlasové poruchy a hlasová hygiena

The singer's voice, voice disorders and vocal hygiene
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou hlasu zpěváka. Zaměřuje se na anatomii, fyziologii a ontogenezi celého hlasového aparátu a definuje specifika zpěvného hlasu. Pozornost je věnována hlasovým poruchám organickým i funkčním, se kterými se ve své praxi hlasoví profesionálové setkávají nejčastěji, a možnostem prevence výskytu těchto poruch dodržováním zásad hlasové hygieny. Druhá část práce analyzuje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issues of the singer's voice. It focuses on anatomy, physiology and ontogenesis of the vocal apparatus and it defines the specifics of singing voice. The most common organic and functional defects of the vocal cords are dealt with in professional vocalists in mind. The possible ways of preventing such defects are presented alongside the principles of the vocal hygiene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADÍKOVÁ, Dagmar. Hlas zpěváka, hlasové poruchy a hlasová hygiena. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života