Dagmar HLADÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Hlas zpěváka, hlasové poruchy a hlasová hygiena

The singer's voice, voice disorders and vocal hygiene
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou hlasu zpěváka. Zaměřuje se na anatomii, fyziologii a ontogenezi celého hlasového aparátu a definuje specifika zpěvného hlasu. Pozornost je věnována hlasovým poruchám organickým i funkčním, se kterými se ve své praxi hlasoví profesionálové setkávají nejčastěji, a možnostem prevence výskytu těchto poruch dodržováním zásad hlasové hygieny. Druhá část práce analyzuje …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issues of the singer's voice. It focuses on anatomy, physiology and ontogenesis of the vocal apparatus and it defines the specifics of singing voice. The most common organic and functional defects of the vocal cords are dealt with in professional vocalists in mind. The possible ways of preventing such defects are presented alongside the principles of the vocal hygiene …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HLADÍKOVÁ, Dagmar. Hlas zpěváka, hlasové poruchy a hlasová hygiena. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Popularization of Music and Organization of Music Life