Theses 

Konkrétní a speciální pachatel – Bc. Karolína Studená

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Bc. Karolína Studená

Bakalářská práce

Konkrétní a speciální pachatel

Specific and Special Offender

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem konkrétního a speciálního pachatele trestného činu. V souvislosti s tímto tématem je předně zapotřebí vysvětlit pojmy pachatele trestného činu, trestní součinnosti, účastníka, nepřímého pachatele a mladistvého pachatele. Následuje charakteristika právnické osoby jako pachatele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V kapitole Konkrétní a speciální pachatel trestného činu je obsažena charakteristika trestných činů, kterých se mohou dopustit pouze tito pachatelé. Poslední kapitola práce je věnována třem rozhodnutím soudů, v nichž byla kromě jiných otázek řešena právě problematika těchto specifických subjektů trestního řízení.

Abstract: The subject of this bachelor thesis deals specific and special perpetrator. In connection with this topic, it is first necessary to explain the term of the perpetrator of crime, criminal cooperation, participant, indirect perpetrator and juvenile perpetrator. Following are characteristics of a legal person as perpetrator as defined by law 418/2011 Sb., about the criminal liability of legal persons and proceedings against them. In chapter specific and special offender contains characteristics the offenses which may be committed only these perpetrators. The last chapter of thesis is dedicated to three court verdicts that among other matters dealt the issue of these specific perpetrators of criminal proceedings.

Klíčová slova: pachatel, konkrétní pachatel, speciální pachatel, trestný čin, fyzická osoba, trestní zákoník, perpetrator, specific perpetrator, special perpetrator, offense, natural person, criminal law

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Zelenka
  • Oponent: Mgr. Kateřina Kuncová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:48, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz