Jana Dokoupilová

Bakalářská práce

Zdravotně sociální pracovník a jeho role v nemocnici

Health and Social Worker and his Role in the Hospital
Anotace:
V bakalářské práci bude prezentováno oddělení sociální práce v nemocnici. Cílem práce je zmapovat, jakou roli plní zdravotně sociální pracovník v nemocnici. Teoretická část se zabývá sociální prací ve zdravotnictví, pojmu sociální práce. Dále se zaobírá zdravotně sociálním pracovníkem, a to legislativou, náplní práce, kompetencemi a typologií klientů. V poslední oblasti teoretické části práce jsou …více
Abstract:
In the bachelor thesis the social work department in the hospital will be presented. The aim of the thesis is to map the role of the health and social worker in the hospital. The theoretical part deals with the social work in health care, with the concept of social work. Then it deals with the health social worker, specifically the legislation, job specification, competences and typology of clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vaško

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dokoupilová, Jana. Zdravotně sociální pracovník a jeho role v nemocnici. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe