Bc. Lenka Hofmanová

Diplomová práce

Zácpa, její prevence a řešení z pohledu seniorů

The constipation, its prevention and solutions from older peoples view
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Hofmanová Lenka, Bc. Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Zácpa, její prevence a řešení z pohledu seniorů Vedoucí práce: Mgr. Dana Soldánová Počet stran: 106 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: zácpa, obstipace změna zdraví, změna defekace, zácpa ve stáří, etiologie a patogeneze defekačních poruch, diagnostické …více
Abstract:
ANNOTATION Author’s last and first name: Hofmanová Lenka, Bc. Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Nursing Care Work title: The constipation, its prevention and solutions from older people's view Supervisor: Mgr. Dana Soldánová Number of pages: 106 Number of appendices: 6 Year of defence: 2009 Key words: constipation change in health, aberration of defecation norm, constipation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta