Bc. Hana Kouřilová

Bachelor's thesis

Vliv bolesti na mobilizaci pacientů po TEP kolenního kloubu

The influence of pain on mobilization of patients after total replacement of a knee joint.
Abstract:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Kouřilová Hana Instituce: Katedra ošetřovatelství, Masarykova univerzita, lékařská fakulta Název práce: Vliv bolesti na mobilizaci pacientů po TEP kolenního kloubu Vedoucí práce: Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD. Počet stran: 90 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2014 Klíčová slova: totální endoprotéza, pacient, mobilizace, bolest Bakalářská práce zjišťuje vliv bolesti …more
Abstract:
ANOTTATION Surname and first name: Kouřilová Hana Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of work: The influence of pain mobilization of patients after total replacement of a knee joint Supervisor of the work: Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. Number of pages: 90 Number of enclosures: 2 Year of defense: 2014 Key words: total replacement, patient, mobilization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta