Radek Stejskal

Diplomová práce

Optimalizace výroby kulového kloubu přední nápravy autobusů SOR

Optimization of the Production of the Ball Joint on the Front Axle of Buses SOR.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací výroby kulového kloubu přední nápravy autobusů SOR. Cílem diplomové práce je navrhnout nová řešení v oblasti technologie výroby kulového kloubu.
Abstract:
This diploma thesis deals with optimisation of ball joints production for front axles on SOR buses. The target of this diploma work is to suggest a new technological solution for ball joints production.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Josef Brychta
  • Oponent: Martin Drábek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie

Práce na příbuzné téma