Bc. Michaela Alves Gloria de Oliveira

Bakalářská práce

Hra pro děti se zrakovým postižením

Game for children with visual impairment
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vývoj zcela nové deskové hry pro děti s různým stupněm zrakového postižení a děti nevidomé. Tato hra se zaměřuje na rozvoj hmatových schopností, orientace na ploše, paměti, představivosti, ale hlavně by měla sloužit jako prostý prostředek k zábavě a obohacení výběru her pro tuto cílovou skupinu. V teoretické části jsou stručně vysvětleny pojmy spojené se zrakovým postižením …více
Abstract:
The Bachelor thesis presents a unique project: creation of a board game for children with visual impairment and blind children. The game focuses on a development of tactile skills, orientation on surface and last, but not least strengthening of memory and imagination. It should mainly be used as a means of entertainment and enrichment for the limited selection of games for this target group. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Hana Novotná, M.A.
  • Oponent: doc. ak. soch. Jiří Sobotka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání