Theses 

Hra pro děti se zrakovým postižením – Bc. Michaela Alves Gloria de Oliveira

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Alves Gloria de Oliveira

Bachelor's thesis

Hra pro děti se zrakovým postižením

Game for children with visual impairment

Abstract: Bakalářská práce popisuje vývoj zcela nové deskové hry pro děti s různým stupněm zrakového postižení a děti nevidomé. Tato hra se zaměřuje na rozvoj hmatových schopností, orientace na ploše, paměti, představivosti, ale hlavně by měla sloužit jako prostý prostředek k zábavě a obohacení výběru her pro tuto cílovou skupinu. V teoretické části jsou stručně vysvětleny pojmy spojené se zrakovým postižením a tyflopedií. Dále jsou uvedeny některé dostupné hry a v návaznosti na tuto kapitolu je pokračováno s praktickou částí, kde je popsán celý průběh návrhu a realizace hry VAT.

Abstract: The Bachelor thesis presents a unique project: creation of a board game for children with visual impairment and blind children. The game focuses on a development of tactile skills, orientation on surface and last, but not least strengthening of memory and imagination. It should mainly be used as a means of entertainment and enrichment for the limited selection of games for this target group. The theoretical part briefly explains concepts associated with visual impairment and typhlopedia. The existing selection of available games is mentioned as well. The practical chapter continues with description of the whole process of creation of the VAT game, its design and possibilities for its implementation.

Keywords: zrakové vady, tyflografika, hry pro zrakově postižené děti, hračky pro zrakově postižené děti

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: M.A. Hana Novotná
  • Reader: doc. ak. soch. Jiří Sobotka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:55, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz