Bc. Dagmar Šimberová

Master's thesis

Chování a preference spotřebitele na trhu s kosmetikou

Consumer's behaviour and his preferences on the market of cosmetics
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je analýza chování a preferencí spotřebitelů na trhu s kosmetikou. Teoretická část se zabývá popsáním typů spotřebitelů, nákupním chováním a druhy trhů. V praktické části díky poznatkům z teoretické části bude popsáno chování a preference spotřebitele na trhu s kosmetikou a navrhnuto doporučení pro společnost FAnn parfumerie a.s.
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze the behavior and preferences of consumers in the cosmetics market. The theoretical part describing the types of consumer shopping behavior and types of markets. In the practical part on its knowledge of the theoretical part describes the behavior and preferences of consumers in the market for cosmetics and suggested recommendations for company FAnn perfumery …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: Ing. Oldřich Svoboda
  • Oponent: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting