Theses 

Osobní prodej a osobní prodej firmy LR Cosmetic – Bc. Zbyněk Růně

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Zbyněk Růně

Bakalářská práce

Osobní prodej a osobní prodej firmy LR Cosmetic

Personal selling and personal selling in LR Cosmetics

Anotace: Téma mé bakalářské práce je osobní prodej zaměřený hlavně na společnost LR Cosmetic. V teoretické části jsem se zabýval osobním prodejem. Vysvětloval základní pojmy a procesy. Dále vysvětluji systém multi level marketingu a jeho výhody a nevýhody. V praktické části jsem uvedl základní informace o společnosti LR, její historii a působení v ČR. Poté jsem analyzoval aplikování teoretických znalostí osobního prodeje ve firmě LR. Důkladně vysvětlil multi level marketing používaný společností LR. Součástí práce je také dotazník, zobrazující názory prodejců firmy LR.

Abstract: The subject of my Bachelor is personal selling focused mainly of LR Cosmetic company. In the theoretical part I have been concerned with personal selling. I have focused on basic information and processes. Then I have dealing with system of network marketing, his advantages and disadvantages. In the practical part I have named some basic information about LR Company, history and activity in Czech Republic. Then I have analyzed application of personal selling knowledge in LR Company. I have explained network marketing used in LR Company properly. Last part of my Bachelor is questionnaire, which shown opinion of sellers in LR Company.

Klíčová slova: Osobní prodej, přímý marketing, síťový prodej, zákazník, prodejní tým, školení pracovníků, prezentace. Personal selling, direkt marketing, multi level marketing, customer, selling team, staff training, presentation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Lenka Sedláčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:23, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz