Bc. Barbora Hrachovcová

Diplomová práce

Životní spokojenost a tělesné postižení

Life Satisfaction and Physical Handicap
Anotace:
Tato práce se zabývá sledováním dynamických změn v prožívání a myšlení osob se získaným tělesným postižením typu paraplegie a paraparézy v prvním roce po vzniku jejich tělesného postižení. Výzkum byl zaměřen na srovnání úrovně životní spokojenosti tělesně postižených jedinců v období 3 - 6 měsíců po úrazu/vzniku onemocnění a 1 rok po úrazu či vzniku onemocnění. Dále se ve výzkumu zaměřujeme na zjištění …více
Abstract:
This thesis addresses the question of the impact inflicted by spinal cord injury onto such patients. The study follows dynamic changes in the living through and thinking of people with acquired physical handicap (paraplegia and paraparesis) within one year after the injury/outbreak of an illness. The research was aimed at the comparison of life satisfaction of physically handicaped people in the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie