Mgr. Slávek Licehammer

Bakalářská práce

Publikační systém pro webový atlas dermatopatologie

Content management system for hypertext atlas of dermatology
Anotace:
Cílem mé práce bylo přepracovat systém pro práci s patologickými atlasy vyvinutý doc. Feitem, patologem pracujícím ve Fakultní nemocnici v Brně. Původní systém je už 12 let starý. Během let se neorganizovaně rozrůstal do nynější podoby, která je už dlouhodobě neudržitelná. Také počet uživatelů atlasu se postupně zvyšoval až na dnešních deset tisíc registrovaných uživatelů. V mojí bakalářské práci jsem …více
Abstract:
The primary aim of my bachelor thesis was to rework the system used for utilization of pathological atlases developed by doc. Feit from the University Hospital in Brno. The original system is twelve years old and during the years it has grown into current state that became simply unmanageable. Simultaneously, the number of users steadily increased up to current ten thousands of registered users. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Josef Feit, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.