Edita Lauberová

Bakalářská práce

Trendy a specifika ve školním stravování

Trends and particularities in school catering
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá trendy a specifiky ve školním stravování. Předmětem zkoumání je vysoká škola, jedná se o státní vysokou školu, kterou je Univerzita obrany v Brně. V teoretické části je popsána historie vývoje stravování v závislosti na vývoji lidstva se zaměřením na školní stravování až do současnosti, kdy již lze zmínit trendy a specifika. Teoretická část se rovněž věnuje hygienickým podmínkám …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the trends and particularities in school catering. The research has been focused on the University of Defence Brno. The theoretical part includes the history of catering in relation to the evolution of humankind, and mainly the history of school catering until the present. Hygienic conditions and the summary of current legislation are pursued in this part as well. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze