Bc. Marcela Šípková

Diplomová práce

Credit default swap a finančná kríza

Credit Default Swap and Financial Crisis
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze Credit default swaps and their impact on the emergence of the financial crisis. The thesis contains four separate chapters. The first chapter defines the concept of a financial derivative. It is focused on the theoretical knowledge of the literature. The chapter specifies the derivatives, their historical development, the derivative contract types and their …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je analýza Credit default swap a ich dopad na vznik finančnej krízy. Práca obsahuje 4 samostatné kapitoly. Prvá kapitola definuje pojem finančný derivát, je zameraná na teoretické poznatky z odbornej literatúry. Bližšie špecifikuje finančné deriváty, ich historický vývoj, ich rozdelenie a význam. Druhá kapitola charakterizuje podrobne každý druh finančného derivátu, futurity …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK