Jakub VOŘÍŠEK, DiS.

Bakalářská práce

Projekt čerpací stanice pohonných hmot na silnici I- Plzeň - Přeštice s variantním řešením konstrukce přestřešení manipulační plochy. (SBRA, Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Přeštice)

Project of fuel station on the road I - Pilsen - Prestice with variant solution of roofing construction of manipulation area.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace k čerpací stanici pohonných hmot se zaměřením na ocelové přestřešení manipulační plochy. Rozsah projektu je odpovídající dokumentaci pro stavební povolení. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace a statické posouzení vybraných částí konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je vypracována pomocí programu AutoCAD 2010 …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with design and elaboration of project documentation for fuel station focusing on steel roofing of manipulation area. The scope of the project documentation corresponds to the project documentation for the building permit. The thesis aims to elaborate a project documentation and reliability assessment of selected construction part according to ČSN EN standards. Drawing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOŘÍŠEK, Jakub. Projekt čerpací stanice pohonných hmot na silnici I- Plzeň - Přeštice s variantním řešením konstrukce přestřešení manipulační plochy. (SBRA, Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Přeštice) . Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd