Bc. Lukáš Koudelík

Diplomová práce

Vliv biotechniky sadby krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého a buku lesního na odrůstání kultur a vývin jejich kořenového systému v 7. lesním vegetačním stupni

Influence of biotechnology of seedlings of cryopreservation material of spruce spruce and beech forest on the growth of cultures and development of their root system in the 7th forest vegetation stage
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo ověřit, jaký vliv mají rozdílné biotechniky sadby na odrůstání kultur a vývin kořenového systému krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého a buku lesního v 7. lesním vegetačním stupni. Sledování bylo realizováno na LS LČR Janovice na souborech lesních typů 7P a 7K. Jako hlavní biotechniky k testování byly zvoleny jamková sadba, sadba sázecí holí bez a s překrytím …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to verify the influence of different seed plant biotechnics on the growth of cultures and development of the root system of the cryopreservation material of spruce and beech forest in the 7th forest vegetation stage. The monitoring was carried out at LS LČR Janovice on forest types 7P and 7K. As the main biotechnology for testing, the seedbed was planted, the seedbed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta