Bc. Martin Jordák

Diplomová práce

The role of folk and rock and roll music during the Cold War in 1950-1970

The role of folk and rock and roll music during the Cold War in 1950-1970
Anotace:
Diplomová práce „Role folkové a rock and rollové hudby během studené války v letech 1950-1970“ se zabývá vztahem mezi hudbou a politickou situací za studené války. Zkoumá roli folkové a rock and rollové hudby během dlouhotrvajícího konfliktu mezi Spojenými Státy a Sovětským Svazem. Představuje několik událostí studené války, množství umělců, kteří reagovali na určitou událost a také vývoj těchto dvou …více
Abstract:
Diploma thesis “The Role of Folk and Rock and Roll Music during the Cold War in 1950-1970” deals with the relationship between music and the political situation of the Cold War. It examines the role of folk and rock and roll music in the long lasting conflict between the USA and the USSR. It presents several events in the history of the Cold War, introduces a number of artists who respond to the particular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta