Bc. Alena Waageová

Bakalářská práce

Srovnejte kalkulační metodu úplných nákladů s metodou kalkulace variabilních nákladů a jejich využití v řízení podniku

The comparison of absorption costing with direct costing and their use in the management
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje a srovnává dvě kalkulační metody: metodu kalkulace úplných nákladů s metodou kalkulace variabilních nákladů. V praktické části práce popisuje metody kalkulace používané v konkrétním podniku (uvedeném jako příklad), a provádí zhodnocení, zda používané metody poskytují potřebnou kvalitu pro manažerské rozhodovací procesy.
Abstract:
In this bachelor thesis two calculation methods are analyzed and compared - the method of absorption costing with the method of direct (variable) costing. In the practical part methods of costing used in a concrete firm (chosen for illustration) are analyzed and evaluated in terms of their potency to enable the management decision process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2006
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta