Bc. Ondřej Chrastina

Diplomová práce

Cross-platform development of smartphone application with the Kivy framework

Cross-platform development of smartphone application with the Kivy framework
Anotace:
Účelem diplomové práce je analyzovat Kivy Framework (www.kivy.org) a shrnout jeho možnosti. Hlavním úkolem je dodat dostatečné množství informací, aby bylo možné rozhodnout, zda je tento aplikační rámec dostačující pro komerční vývoj. Praktická část práce je věnována vývoji prototypu aplikace, která je využita k ověření konceptů popsaných v teoretické části. Tento prototyp přispívá k identifikaci potenciálních …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to analyze Kivy Framework (www.kivy.org) and summarize its capabilities. The main goal is to deliver sufficient information about the framework to decide on the possibility of its use it in commercial development. The practical part is devoted to a prototype application development that is used as a proof of concept. The prototype helps to identify potential problems during …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Michálek
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma