Roland Farkaš

Diplomová práce

Faktory ovlivňující bezpečnost silničního provozu z pohledu těžké kamionové dopravy

Factors affecting road safety from the perspective of heavy truck traffic
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce „ Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť cestnej premávky z pohľadu ťažkej kamiónovej dopravy“ je poukázať na problémy pri užívaní cestnej infraštruktúry kamiónmi nie len v Nitrianskom samosprávnom kraji, ale aj na celom území Slovenskej republiky. V teoretickej časti tejto diplomovej práce je popísaná všeobecná charakteristika cestnej dopravy ako aj legislatívny …více
Abstract:
The aim of the master's thesis “The factors that affect safeness/safety of the road traffic from the point of heavy truck transport“ is to point out the problems by using the road- traffic infrastructure by trucks not only in Nitra Self-governing Region but in the whole territory of the Slovak Republic as well. In the theoretical part of the thesis the general characteristics of the road traffic is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Balog, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Magisterský studijní program / obor:
Logistika / Logistika (LOG)

Práce na příbuzné téma