MgA. Martin Maryška

Diplomová práce

Možnosti vizuální exprese – grafický design Divadla na provázku

Possibilities of Visual Expression – Graphic Design of the Theatre on a String
Anotace:
Práce Možnosti vizuální exprese – grafický design Divadla na provázku usiluje o pochopení estetické relace mezi grafickým designem (plakáty a programové sešity k inscenacím z období 1968–1989) a vlastním divadelním projevem. S ohledem na to, že Divadlo na provázku přiznávalo grafickému designu potenci k plnohodnotné umělecké, paradivadelní výpovědi, má tento poměr ʻ charakter vizuální exprese. Studie …více
Abstract:
The thesis Possibilities of Visual Expression – Graphic Design of the Theatre on a String investigates aesthetic relation between graphic design (theatre posters and playbills for productions in 1968–1989) and specific theatre utterance. The graphic design was understood as capable to communicate complex artistic messages, therefore the relation may be described as visual expression. Irregularity as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta