Theses 

Kladení otázek jako efektivní strategie ke zlepšení čtení s porozuměním v hodinách anglického jazyka – Alexandra Juhosová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Alexandra Juhosová

Diplomová práce

Kladení otázek jako efektivní strategie ke zlepšení čtení s porozuměním v hodinách anglického jazyka

Questioning as an effective strategy for improving reading comprehension in EFL classes

Abstract: The aim of this thesis was to verify the hypothesis that using appropriately chosen, formulated and sequenced questions that fit particular learning situations can involve the learners into the reading process effectively and help them better understand a text. The project was designed and afterwards administered to eighth grade pupils of the English classes at the elementary school of Kynšperk nad Ohří. The project consisted of three different reading activities designed according to the three-stage model of teaching reading. For each stage of the reading activity a variety of stimulating questions, designated for before, during and after reading phases had been designed. These questions were based on the theoretical and methodological principles of effective practises for developing reading comprehension. The effectiveness of the reading activities, to which specifically designed questions were applied, was evaluated by means of the methods of qualitative research, including reflections on each lesson and a questionnaire for the students. These confirmed that using appropriately chosen, formulated and sequenced questions that fit particular learning situations contributed to the students´ better understanding of the text and developing their reading comprehension.

Abstract: Cílem této práce bylo ověřit hypotézu, že pomocí vhodně zvolené, vhodně formulované a zároveň vhodně zařazené otázky, která odpovídá konkrétní výukové situaci, mohou být žáci efektivněji zapojeni do procesu čtení a zároveň tak lépe porozumět textu. Projekt byl navržen a následně testován v osmém ročníku základní školy v Kynšperku nad Ohří během hodin anglického jazyka. Projekt se skládal ze tří různých čtecích aktivit, vytvořených podle třífázového modelu výuky čtení. Pro každou fázi čtecí aktivity bylo navrženo množství stimulujících otázek, které byly kladeny ?před?, ?během? a ?po? čtení. Tyto otázky byly založeny na teoretických a metodologických principech efektivního nácviku rozvoje čtení s porozuměním. Efektivita čtecích aktivit, na které byly speciálně navržené otázky použity, byla hodnocena pomocí metod kvalitativního výzkumu, včetně reflexí ke každé proběhlé hodině a dotazníků pro žáky. Tyto hodnotící metody prokázaly, že pomocí vhodně zvolené a vhodně načasované otázky odpovídající konkrétní výukové situaci, můžeme u žáků přispět k jejich lepšímu porozumění textu a rozvíjet tak jejich schopnost čtení s porozuměním.

Keywords: čtenář, výběr textu, výuka čtení v anglickém jazyce, čtení s porozuměním, strategie čtení, výuka principů čtení, kladení otázek, Bloomova taxonomie kognitivních cílů, třífázový model výuky čtení, kvalitativní výzkum

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Juhosová, Alexandra. Kladení otázek jako efektivní strategie ke zlepšení čtení s porozuměním v hodinách anglického jazyka. Liberec, 2012. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:25, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz