Alexandra Juhosová

Diplomová práce

Kladení otázek jako efektivní strategie ke zlepšení čtení s porozuměním v hodinách anglického jazyka

Questioning as an effective strategy for improving reading comprehension in EFL classes
Abstract:
The aim of this thesis was to verify the hypothesis that using appropriately chosen, formulated and sequenced questions that fit particular learning situations can involve the learners into the reading process effectively and help them better understand a text. The project was designed and afterwards administered to eighth grade pupils of the English classes at the elementary school of Kynšperk nad …více
Abstract:
Cílem této práce bylo ověřit hypotézu, že pomocí vhodně zvolené, vhodně formulované a zároveň vhodně zařazené otázky, která odpovídá konkrétní výukové situaci, mohou být žáci efektivněji zapojeni do procesu čtení a zároveň tak lépe porozumět textu. Projekt byl navržen a následně testován v osmém ročníku základní školy v Kynšperku nad Ohří během hodin anglického jazyka. Projekt se skládal ze tří různých …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juhosová, Alexandra. Kladení otázek jako efektivní strategie ke zlepšení čtení s porozuměním v hodinách anglického jazyka. Liberec, 2012. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN