Theses 

Analýza komunikačního mixu společnosti Enterprise – Denisa Demuthová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Denisa Demuthová

Master's thesis

Analýza komunikačního mixu společnosti Enterprise

Analysis of promotional mix of Enterprise

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti Enterprise. Cílem práce je představit společnost Enterprise Holdings spolu s jejími marketingovými a komunikačními strategiemi, dále prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit povědomí o marketingových aktivitách a dalších produktech značky Enterprise Rent A Car a představit vlastní doporučení plynoucí z výsledků šetření. V teoretické části jsou vysvětleny základní marketingové pojmy jako například integrované marketingové komunikace, marketingový mix, komunikační mix, SWOT analýza a komunikační strategie, které jsou zásadní pro pochopení praktické části práce. V poslední kapitole teoretické části je vysvětlen marketingový výzkum včetně metod získávání informací. Praktická část je rozdělena do třech hlavních částí. Z nichž první představuje společnost Enterprise Holdings včetně všech jejích značek a jsou zde také provedeny dvě analýzy: konkurenční analýza a SWOT analýza. Druhá a největší část se zaměřuje na marketingové a komunikační strategie společnosti, kde jsou popisovány cíle celé společnosti včetně prostředků, které zajišťují jejich dosažení. V závěru praktické části je proveden vlastní průzkum, který zjišťuje povědomí o marketingových aktivitách a dalších produktech společnosti Enterprise Rent A Car. Součástí závěrečného vyhodnocení průzkumu je také vlastní doporučení autorky, jak posílit slabé stránky společnosti a rozšířit povědomí o společnosti hlavně na evropském trhu.

Abstract: This Masters Thesis deals with an analysis of promotion mix of the company Enterprise. The objective of this thesis is to introduce company Enterprise Holdings along with its marketing and communication strategies. Furthermore, it includes a survey that was conducted in order to discover respondents awareness of Enterprise Rent A Car marketing activities and additional products. The recommendations are introduced on the basis of the surveys results. Moreover, in the theoretical part there are explained the basic marketing terms, e.g., integrated marketing communication, marketing mix, SWOT analysis and communication strategies. These strategies are crucial for understanding the thesis practical part. The marketing research and the methods of information collection are explained in the last chapter of the thesis theoretical part. The practical part is divided into three main chapters. The company Enterprise Holdings is introduced in the first chapter including its brands. There were conducted two analyses in the first chapter: a competitive analysis and SWOT analysis. The second and also the most elaborated part is focused on the marketing and communication strategies of the company. Additionally, the objectives of the entire company are described there as well as the goal achievement. The conclusion does not include only the survey evaluation but also the authors recommendations. These recommendations target at companys weak points and try to increase awareness of the company among European citizens.

Keywords: Analýza komunikačního mixu, marketingový mix, Enterprise, komunikační strategie, komunikační mix

Keywords: communication strategy, promotional mix, Enterprise, marketing mix, Analysis of the promotional mix

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Milan Postler
  • Reader: Michaela Lukešová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69263


Go to top | Current date and time: 21/4/2019 06:27, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz