Bc. Jarmila Andrlová

Diplomová práce

Vnitropodnikové účetní směrnice výrobního podniku

Internal accounting directives of manufacturing company
Anotace:
Práce se věnuje návrhům zlepšení aktuálního stavu vnitropodnikových směrnic ve výrobní společnosti, které povedou ke zjednodušení a vyjasnění vnitropodnikových procesů a zabrání případným nedostatkům a chybám, k nimž může docházet především kvůli neaktuálnosti směrnic vzhledem k dynamicky se měnící legislativě nebo zastaralým účetním postupům společnosti. Na základě analýzy vybraných směrnic podle …více
Abstract:
This thesis aims to proposals of improvement current condition of internal accounting guidelines in manufacturing company, witch lead to simplification and clarification internal proceses and prevent from failures and defects which may occure especially because of outdated accounting guidelines considering dynamical changes in legislation or antiquated accounting methods of a company. On the base of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta