Bc. Radim Kasal

Diplomová práce

Noční pokles krevního tlaku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u zdravých sportujících respondentů

Nocturnal dipping of blood pressure in patients with ischemic heart disease and in healthy athletic respondents
Anotace:
Cílem této práce bylo hodnocení nočního poklesu krevního tlaku za použití výpočtu diurnálního indexu získaného ze 7denního/24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku u tří sledovaných skupin – u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez rehabilitace, u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční, kteří absolvovali tříměsíční ambulantní řízený rehabilitační program v rámci …více
Abstract:
This thesis aimed to evaluate the nocturnal dipping of blood pressure using the calculation of diurnal index obtained from 7-day/24-hour outpatient blood pressure monitoring in three study groups - in patients with chronic ischemic heart disease without rehabilitation, in patients with chronic ischemic heart disease who completed three months outpatient managed rehabilitation program within II. phase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce