Tomáš Vrzák

Bakalářská práce

Chování uživatelů na nezabezpečených Wi-Fi sítích

Users behavior on unsecured Wi-FI network
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám bezpečnostními riziky nezabezpečených Wi-Fi sítí ve veřejném prostoru, v knihovnách, restauracích rychlého občerstvení nebo ve veřejné dopravě. Cílem práce je vyhodnotit chování uživatelů na nezabezpečených Wi-Fi sítích. V teoretické části definuji historii, základní pojmy, standardy Wi-Fi sítí a dvě vybrané formy útoku. První z nich je metoda „man in the middle“ …více
Abstract:
In this bachelor I deal with the security risks of unsecured Wi-Fi networks in public space, libraries, fast food restaurants or public transport. The main aim of the work is to evaluate user behavior on unsecured Wi-Fi networks. In the theoretical part I define history, basic concepts, Wi-Fi network standards and two selected forms of attack. The first is the "man in the middle" method, where the …více
 

Klíčová slova

KRAK OpenDNS MITM Wi-Fi

Keywords

KRAK MITM OpenDNS Wi-Fi
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jakub Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72474

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma