Bc. Klára Kaplanová

Master's thesis

Replikace experimentu Risk aversion and rent-seeking

Replication of experiment Risk aversion and rent-seeking
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je replikace mikroekonomického experimentu Rent-seeking se zaměřením na rizikovou averzi hráče. První část je zaměřena na rešerši dostupné literatury s ohledem na typ experimentu, který je replikován. Ve druhé části je popsán průběh experimentu a jeho srovnání s původní prací. Třetí část představuje analýza získaných dat a v poslední části probíhá testování hypotéz stanovených …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to replicate microeconomic experiment Rent-seeking with focus on player’s risk aversion. The first part is concentrated on search of available literature with respect to type of experiment, which is replied. In the second part the course of the experiment is described and compared with original research. The third part presents an analysis of the obtained data and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics