Bc. Klára Kaplanová

Master's thesis

Replikace experimentu Risk aversion and rent-seeking

Replication of experiment Risk aversion and rent-seeking
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je replikace mikroekonomického experimentu Rent-seeking se zaměřením na rizikovou averzi hráče. První část je zaměřena na rešerši dostupné literatury s ohledem na typ experimentu, který je replikován. Ve druhé části je popsán průběh experimentu a jeho srovnání s původní prací. Třetí část představuje analýza získaných dat a v poslední části probíhá testování hypotéz stanovených …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to replicate microeconomic experiment Rent-seeking with focus on player’s risk aversion. The first part is concentrated on search of available literature with respect to type of experiment, which is replied. In the second part the course of the experiment is described and compared with original research. The third part presents an analysis of the obtained data and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics