BcA. Eva ČAMBALOVÁ

Bakalářská práce

Jindřich Feld - Sonata pro flétnu a klavír

Jindřich Feld - Sonata for flute and piano
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ?Jindřich Feld: Sonáta pro flétnu a klavír? se zabývá životní a tvůrčí cestou současného českého skladatele Jindřicha Felda a jednou z jeho nejhranějších skladeb Sonátou pro flétnu a klavír. Úvodní část práce přináší informace o životě Jindřicha Felda od jeho nejranějšího věku. Věnuje se zmínce o jeho rodině a velkém vlivu jeho otce na formování skladatelovy tvůrčí osobnosti …více
Abstract:
The bachelor treatise called ?Jindřich Feld: Sonata for flute and piano? deals with the work of the current Czech composer Jindřich Feld, as well as with one of his most famous compositions ?Sonata for flute and piano?. The dissertation, at its beginning, reports on the Jindřich Feld?s life from his earliest age. It briefly informs about his family and about the father?s influence on he formation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: MgA. Jiří Bystroň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAMBALOVÁ, Eva. Jindřich Feld - Sonata pro flétnu a klavír. Ostrava, 2010. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění