Bc. Adam Dočekal

Diplomová práce

Neinvazivní ventilace z pohledu pacienta na oddělení intenzívní péče

Non-invasive ventilation in intensive care unit from patient's perspective
Anotace:
Neinvazivní ventilace je součástí strategie umělé plicní ventilace bez invazivního zajištění dýchacích cest a neustále se vyvíjí. Rozvoj neinvazivní ventilace a narůstání počtu indikací neklade zvýšené nároky pouze na sestry a celý zdravotnický tým, ale i na pacienty, kteří tuto léčbu podstupují. Diplomová práce se zabývá především subjektivním pohledem pacienta. Výzkumné šetření bylo realizováno kvalitativní …více
Abstract:
Non-invasive ventilation is part of the strategy of artificial lung ventilation without invasive airway management and is constantly evolving. The development of non-invasive ventilation and the growing number of indications do not place increased demands not only on nurses and the entire medical team, but also on patients undergoing this treatment. The master’s thesis deals mainly with the subjective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: Mgr. Jiřina Večeřová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta