Mgr. Jan Louda, DiS.

Master's thesis

Komparace podnikatelského prostředí v Egyptské arabské republice a České republice

Comparison of Business Environment in Egypt and the Czech Republic
Anotácia:
Práce si klade za cíl porovnat podmínky pro podnikání v České republice a Arabské republice Egypt. Na začátku jsou stanoveny postupy, jaké podmínky porovnat a jakým způsobem srovnání provést. Další část vysvětluje pojmy jako Arabové, islám, muslim, apod. Na tuto kapitolu navazuje stručná historie Egyptu, kde je kladen důraz na novodobou historii, na ekonomický vývoj posledních desetiletí. V samostatné …viac
Abstract:
The aim of this work is to compare conditions for doing business in the Czech Republic and Arab Republic of Egypt. At the beginning there are processes set up: which conditions to compare and how to do this. Next part explains terms as Arab people, Islam, Muslim etc. This chapter continues with brief history of Egypt where modern history is stressed, and also economic development of the past decades …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zverejniť od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedúci: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Louda, Jan. Komparace podnikatelského prostředí v Egyptské arabské republice a České republice. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN