Bc. Iveta Zemanová

Bakalářská práce

Analyse des sites web destinés à l'enseignement du FLE

Analysis of Websites for Teaching French as a Foreign Language
Abstract:
The bachelor thesis Analysis of Websites for Teaching French as a Foreign Language deals with the use of Information and Communication Technologies and Internet in teaching the French language. The objective of this thesis is to analyse chosen websites for teaching French and to present them to readers, especially teachers, while showing the possibilities of their use during the class. The practical …více
Abstract:
Bakalářská práce L’analyse des sites web destinés à l’enseignement du FLE se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií a internetu ve výuce francouzského jazyka. Cílem práce je analyzovat vybrané webové stránky určené k výuce francouzského jazyka, seznámit s nimi čtenáře, zejména učitele, a ukázat možnosti jejich využití ve výuce. Jako názorný příklad obsahuje praktická část práce dva …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Suquet, M.A.
  • Oponent: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta