Bc. Marcela Vlčnovská

Bakalářská práce

Imunoznačení vybraných nanočástic pro nové zobrazovací metody.

Immunolabeling of selected nanoparticles for new imaging methods.
Anotace:
Imunoanalytické metody jsou klíčové metody nacházející své uplatnění, jak v základním, tak pokročilém výzkumu, ale i v klinické praxi. Dnes nejčastěji používané metody obsahují několik dílčích kroků a jsou náročné na množství použitého vzorku. Současné detekční techniky umožňují vizualizovat současně pouze limitované množství antigenů. Nanomateriály se díky svým vlastnostem a možnostem modifikace povrchu …více
Abstract:
Immunoassays are crucial methods that can be found in both basic and advanced research, but also in clinical practice. Currently the most common used immunomethods include several sub-steps and they are demanding on the amount of sample. Current detection methods allow for visualization of only a limited number of antigens concurrently. Nanomaterials, due to their properties and capabilities of surface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Monika Kratochvílová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie