Bc. Veronika Ďuranová

Diplomová práce

Pracovná spokojnosť zamestnancov vo vybranej neziskovej organizácii

Job Satisfaction of Employees in Selected Non-profit Organization
Abstract:
The main aim of the thesis is to ascertain the level of work satisfaction in the selected non-profit organization. The theoretical part of the work is aimed at delineating the issue of job satisfaction and defining specific aspects of it in the context of non-profit organizations. The key point of the theoretical part of the work is the identification of the factors that make up job satisfaction. These …více
Abstract:
Základným cieľom diplomovej práce je zistiť úroveň pracovnej spokojnosti vo vybranej neziskovej organizácii. Teoretická časť práce vymedzuje problematiku pracovnej spokojnosti a definuje špecivifká neziskových organizácií. Kľúčovým výstupom tejto teoretickej časti je identifikovanie faktorov pracovnej spokojnosti, ktoré sú následne využité pre zistenie čiastkovej spokojnosti v empirickej časti. Hlavnými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje