Theses 

Attachment a copingové strategie u klinické populace – Andrea SLABÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Andrea SLABÁ

Bakalářská práce

Attachment a copingové strategie u klinické populace

Attachment and Coping Strategies in a Clinical Sample

Anotace: Bakalářská práce si klade za cíl popsat druhy attachmentu u klinické, následně i neklinické, populace a porovnat je s používanými copingovými strategiemi. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 111 respondentů ve věku 20-64 let. Tento vzorek je rozdělen na klinickou (lidé se závislostí) a neklinickou skupinu. Typ attachmentu byl zjišťován pomocí dotazníku ECR-CZ. Dotazník SVF 78 byl využit pro zjištění používaných copingových strategií ve stresových situacích. Výsledky výzkumu ukázaly, že existují rozdíly mezi uvedenými skupinami v typech vyskytujícího se attachmentu. Dalším zjištěním bylo, že bojácný vyhýbavý typ attachmentu se nejvíce odlišuje od ostatních typů ve využívání strategií zvládání zátěže. Více se pojí s používáním negativních copingových strategií a méně s pozitivními. Neexistuje signifikantně významný rozdíl mezi skupinami v druhu využívaných copingových strategií.

Abstract: This bachelor thesis aims to describe various types of attachment of clinical and non- clinical population and compare them with recent coping strategies. The statistical sample consists of 111 respondents aged between 20 and 64 years. This sample is further divided into a clinical group (respondents suffering from addiction) and a non-clinical group. ECR-CZ questionnaire was used in order to inspect the particular type of attachment. Concerning stress situations coping strategies, we used SVF-78 questionnaire. The results have shown that there occur differences between the types of attachment of clinical group and non-clinical group. We also discovered that fearful - avoidant type of attachment differs the most. Respondents from this group tend to use rather negative coping strategies whilst avoiding positive coping strategies. There was no statistically significant difference between groups concerning the usage of different types of coping strategies.

Klíčová slova: attachment, copingové strategie, klinická populace, neklinická populace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Sylvie Koubalíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53388 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SLABÁ, Andrea. Attachment a copingové strategie u klinické populace. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:56, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz