Theses 

Preparation of a hands-on tutorial teaching basics of Mainframe ISPF programming – Michal Vašák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Michal Vašák

Diplomová práce

Preparation of a hands-on tutorial teaching basics of Mainframe ISPF programming

Preparation of a hands-on tutorial teaching basics of Mainframe Assembler and ISPF programming

Anotace: Tato práce je primárně zaměřena na vývojáře, kteří se chtějí naučit základy vývoje mainframe aplikací na Interactive System Productivity Facility (ISPF) platformě od IBM. Práce popisuje jednotlivé komponenty prostředí ISPF, se zaměřením především na dvě nejvíce používané při vývoji mainframe aplikací: ISPF Dialog Manager a ISPF Program Development Facility (PDF). Druhá část práce je ve formě tutoriálu, návodu, ve kterém je čtenář veden krok za krokem při vytváření sady jednoduchých interaktivních ISPF aplikací, se zaměřením na pokrytí většiny běžně používaných funkcí této platformy. V této práci se předpokládá, že čtenář se zájmem o toto téma ovládá alespoň základy práce s mainframem, včetně uživatelské znalosti ISPF PDF, které je obvykle primárním nástrojem pro manipulaci se soubory v z/OS a a pro jejich úpravy. U čtenářů, kteří chtějí projít tutoriál, se předpokládá větší šíře znalostí, například základy REXXu a z/OS assembleru. Nicméně tyto nejsou nutné, ani očekávané, od čtenářů, kteří chtějí především zjistit, co to je ISPF a co může nabídnout z/OS aplikacím a jejich vývojářů.

Abstract: This paper is primarily focused on developers wanting to learn the essentials of developing mainframe applications on the IBM`s Interactive System Productivity Facility (ISPF) platform. It describes the components of the ISPF environment, focusing mainly on the two components most used in mainframe application development: The ISPF Dialog Manager and the ISPF Program Development Facility (PDF). Second part of the paper is a hands-on tutorial, where the reader is guided trough the creation of a set of simple interactive ISPF applications, with focus on covering the most used features of the platform. Within the paper it is assumed that any reader interested in this topic has basic mainframe skills and knowledge, including user knowledge of ISPF PDF, as it is usually the primary tool for dataset manipulation and editing in the z/OS mainframe environment. A wider skill set is assumed for readers who want to go through the tutorial, for example REXX and z/OS assembler basics. However none of these skills are necessary, nor expected, from those who are mainly interested in finding out what ISPF is and what it can offer to z/OS applications and their developers.

Klíčová slova: Aplikace, Vývoj, ISPF, z/OS, Mainframe

Keywords: Application, ISPF, z/OS, Mainframe, Development

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Miloš Forman

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29724


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 09:50, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz