Theses 

Konkurenceschopnost podnikatelského subjektu - případová studie – Bc. Tereza Grohová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Bc. Tereza Grohová

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost podnikatelského subjektu - případová studie

The competitivenes of the business entity-case study

Anotace: Bakalářská práce se věnuje významu hodnocení zákazníka jako hlavního indikátoru konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu. Jejím cílem je analyzovat konkurenceschopnost hotelu Clarion Congress v rámci hotelového řetězce společnosti CPI Hotels. Teoreticko - metodologická část definuje na základě excerpce literatury pojem konkurenceschopnost z různých pohledů. Uvádí faktory ovlivňující konkurenceschopnost firem včetně makroekonomických ukazatelů se zaměřením na oblast hotelů. Dále popisuje situační analýzu, konkurenční strategie a klíčové indikátory výkonnosti hotelu. Praktická část je věnována konkrétnímu vybranému podniku a jeho analýze. Ve třetí části jsou z provedeného šetření vyvozeny závěry a navržena doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti pro tento hotel.

Abstract: The bachelor thesis focuses on the importance of customer evaluation as the main indicator of the competitiveness of the business entity. Its aim is to analyze the competitiveness of the Clarion Congress as part of the hotel chain CPI Hotels. Theoretical - methodological part defines excerption of literature based on the concept of competitiveness from different perspectives. It outlines the factors affecting the competitiveness of firms, including macroeconomic indicators, with a focus on hotels. It also describes the situational analysis, competitive strategy and key performance indicators included. The practical part is dedicated to the selected firm and its analysis. The third part of the research conclusions and recommendations designed to increase competitiveness for this hotel.

Klíčová slova: konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, podnikatelské prostředí, zákazník

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz