Bc. Tereza Grohová

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost podnikatelského subjektu - případová studie

The competitivenes of the business entity-case study
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje významu hodnocení zákazníka jako hlavního indikátoru konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu. Jejím cílem je analyzovat konkurenceschopnost hotelu Clarion Congress v rámci hotelového řetězce společnosti CPI Hotels. Teoreticko - metodologická část definuje na základě excerpce literatury pojem konkurenceschopnost z různých pohledů. Uvádí faktory ovlivňující konkurenceschopnost …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the importance of customer evaluation as the main indicator of the competitiveness of the business entity. Its aim is to analyze the competitiveness of the Clarion Congress as part of the hotel chain CPI Hotels. Theoretical - methodological part defines excerption of literature based on the concept of competitiveness from different perspectives. It outlines the factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví