Bc. et Bc. Lucie Hájková

Diplomová práce

Arteterapeutické techniky pro práci s pocity u jedinců s poruchami chování a emocí

Art Therapy techniques for activities with individuals with emotional/behavioral problems and disorders
Anotace:
Práce je zaměřena na využití výtvarných činností s prvky arteterapie u jedinců s problémy a poruchami chování a emocí. Snaží se dokázat důležitost těchto činností a prokázat jejich velký výchovný potenciál. Teoretické části práce nabízejí úvod do teorie etopedie jako oboru s velkým důrazem na její cílovou skupinu a zařízení, ve kterých je realizována ústavní a ochranná výchova, zejména diagnostické …více
Abstract:
The thesis is focused on using the art activities with the elements of art therapy to work with the individuals with behavioral and emotional problems and disorders. Its goal is to prove the importance and significant pedagogical potential of such activities. The theoretical parts of the thesis presents an introduction to the theoretical background of the field of ethopedia, with special emphasis on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Ovčáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta