Hana BAHOUNKOVÁ

Bakalářská práce

Imunochemické metody při výzkum nádorového supresoru p53.

Immunochemical methods used in the research of tumour suppressor p53.
Anotace:
Imunochemické metody jsou dnes jedny z nejpoužívanějších metod v klinické diagnostické praxi i při výzkumu. Tato bakalářská práce je členěna na dvě části. První z nich je literární rešerše shrnující veškeré imunochemické metody uplatňující se při diagnostických metodách v klinických laboratořích a při výzkumu proteinu p53 s odkazy na konkrétní výzkumy provedené v nedávné době, kdy byla daná metoda …více
Abstract:
The text Immunochemical methods are now among the most widely used methods in clinical diagnostic practice and in research. This thesis is divided into two parts. The first is the literature review summarizing all immunochemical methods when applying diagnostic methods in clinical laboratories and research of the p53 protein with links to specific research carried out recently when it was the method …více
 

Klíčová slova

p53 imunochemické metody DO1
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAHOUNKOVÁ, Hana. Imunochemické metody při výzkum nádorového supresoru p53.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové)