Theses 

Cowards, Bullies and Clowns, or Crippled Victims and Born Losers: Behavioural Characteristics of Male Heroes in Selected Canadian Films – Mgr. Andrea Tesařová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Mgr. Andrea Tesařová, DiS.

Diplomová práce

Cowards, Bullies and Clowns, or Crippled Victims and Born Losers: Behavioural Characteristics of Male Heroes in Selected Canadian Films

Cowards, Bullies and Clowns, or Crippled Victims and Born Losers: Behavioural Characteristics of Male Heroes in Selected Canadian Films

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá chováním a povahovými vlastnostmi ústředních mužských protagonistů ve čtyřech vybraných kanadských filmech, konkrétně Goin’ Down the Road, Mon Oncle Antoine, Family Viewing a Videodrome. Vychází především z pojmu viktimizace, který se objevil v kritice kanadského filmu v roce 1972, a to pod vlivem knihy Margaret Atwoodové Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature a eseje Roberta Fothergilla “Coward, Bully or Clown: The Dream Life of a Younger Brother”. Tato diplomová práce přináší důkazy o tom, že každý z hlavních hrdinů v analyzovaných filmech může být označen buď Zbabělec, Tyran anebo Klaun, podle Fothergilla, anebo Oběť či Břídil, v terminologii Atwoodové. Nicméně, tato diplomová práce rovněž naznačuje, že vedlejší kanadské mužské postavy ve filmu Goin’ Down the Road zpochybňují teorii prototypů, kterou se snaží prosadit Atwoodová a podle níž jsou kanadští muži v kanadské kultuře vždy vylíčeni jako oběti či břídilové. Tito vedlejší mužští hrdinové navíc zpochybňují závěr Atwoodové, že kanadská “vůle prohrát” je Kanaďanům vrozená a že Kanada by měla být vnímána jako “kolektivní oběť”. V neposlední řadě tyto vedlejší postavy zpochybňují tvrzení Johna Hofsesse, podle kterého kanadští mužští protagonisté jsou vždy oběťmi či břídily, obzvláště jsou-li porovnáváni se svými americkými protějšky, jejichž mužskost je obvykle idealizována.

Abstract: This diploma thesis deals with behavioural characteristics of the major male characters in four selected Canadian films, namely Goin’ Down the Road, Mon Oncle Antoine, Family Viewing, and Videodrome. It considers mainly the notion of victimization which was introduced to Canadian film criticism in 1972 by Margaret Atwood and Robert Fothergill, with the most influential works being their book Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature and essay “Coward, Bully or Clown: The Dream Life of a Younger Brother” respectively. The thesis proves that each main male protagonist in the examined movies may be labelled the Coward, the Bully, or the Clown, as proposed by Fothergill, or the Victim or the Loser, as suggested by Atwood. Nevertheless, the thesis also indicates that the side Canadian male characters in Goin’ Down the Road question the notion of prototypes which Atwood tries to defend and which says that Canadian males are always shown in Canadian cultural representations as victims and losers. Furthermore, they also challenge her conclusion that Canadians’ “will to lose” is inborn and that Canada should be perceived as a “collective victim”. Last but not least, they doubt John Hofsess’s statement that Canadian male protagonists are always victims and losers, especially when compared to their American counterparts whose masculinity is usually glamorized.

Keywords: coward, bully, clown, victim, loser, zbabělec, tyran, klaun, oběť, břídil

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz