Mgr. Andrea Tesařová, DiS.

Diplomová práce

Cowards, Bullies and Clowns, or Crippled Victims and Born Losers: Behavioural Characteristics of Male Heroes in Selected Canadian Films

Cowards, Bullies and Clowns, or Crippled Victims and Born Losers: Behavioural Characteristics of Male Heroes in Selected Canadian Films
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá chováním a povahovými vlastnostmi ústředních mužských protagonistů ve čtyřech vybraných kanadských filmech, konkrétně Goin’ Down the Road, Mon Oncle Antoine, Family Viewing a Videodrome. Vychází především z pojmu viktimizace, který se objevil v kritice kanadského filmu v roce 1972, a to pod vlivem knihy Margaret Atwoodové Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature …více
Abstract:
This diploma thesis deals with behavioural characteristics of the major male characters in four selected Canadian films, namely Goin’ Down the Road, Mon Oncle Antoine, Family Viewing, and Videodrome. It considers mainly the notion of victimization which was introduced to Canadian film criticism in 1972 by Margaret Atwood and Robert Fothergill, with the most influential works being their book Survival …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta