Mgr. Kamil Pecháček

Bachelor's thesis

Gabriel Rieder a jeho činnost v Protektorátu a poválečném Československu

Gabriel Rieder and his Activities in the Protectorate and the postwar Czechoslovakia
Abstract:
Práce mapuje činnosti "falešného odbojáře" Gabriela Riedera v období Protektorátu Čechy a Morava a poválečné Československé republiky. Gabriel Rieder byl středoškolsky vzdělaný brněnský úředník, užívající akademické a jiné tituly. Po válce se snažil získat ocenění za smyšlenou odbojovou činnost. Cílem práce je poukázat na složitost odborného zpracování témat z období nacistické okupace a třetí republiky …more
Abstract:
This thesis describes the activity of a "false revolt fighter" Gabriel Rieder in the Protectorate of Bohemia and Moravia and the post-war Czechoslovakia. Gabriel Rieder was a secondary-school educated clerk in Brno, who used academic and other esteemed titles. After the war, he tried to get the award for his fictional revolt activities. The aim of this theses is to highlight the complexity of expertized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Břečka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta